2021

07. 01. 2021 | Kabinet informačních studíí a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2020

07. 12. 2020 | Prague College, School of Art & Design
19. 11. 2020 | Konference Postfenomenologie, mysl a média, Katedra filozofie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
05. 11. 2020 | Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II., Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
19. 09. 2020 | HUMAIN konference, Brno, FAVU + VUT Brno, MUNI
22. 07. 2020 | 22nd International Conference on Human-computer interaction, Bella Center, Copenhagen, Denmark 19-24 July 2020
05. 2020 | Prague College, School of Art & Design

2019

26. 11. 2019 | Moving Station (prostor pro současné umění a vzdělávání), Plzeň
06. 11. 2019 | PRAHA / Fórum pro architekturu a média

2017

16. 01. 2017 | Skautský institut

2016

16. 05. 2016 | Filozofická fakulta UK
21. 01. 2016 | Školská 28